ACTION PLAN เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดจากไทยแอดพอยท์

หลังจากทีเขียน ACTION PLAN ลงในจดหมายข่าวฉบับที่ 16 ก็มีอีเมล์มาถามกันว่า เขียนให้ละเอียดกว่านั้นได้หรือไม่ เอาแบบมีภาพประกอบ เห็นภาพเป็นขั้นเป็นตอน จะได้ทำให้ถูก ได้หรือไม่ ผมจึงเขียนเป็นหน้านี้ให้อ่านนะครับ หากไม่เข้าใจตรงไหน ก็อีเมล์มาถาม ผมจะพยายามปรับให้นะครับ

เงินก้อนที่ 1 ที่คุณจะได้คือ ค่า VERIFIED ACCOUNT 10 บาท
หลังจากสมัคร หากคุณยังไม่ได้ VERIFIED ACCOUNT เมื่อไปที่หน้า 'ทักทายกันก่อน' หรือ 'สะสมแต้ม' จะมีข้อความเตือน ตามรูปข้างล่าง


รูปที่ 1 แสดงข้อความเตือนให้ VERIFIED ACCOUNT

จากรูปคุณจะเห็นข้อความ "เหลือเวลาอีก 48 วันที่คุณต้อง VERIFIED ACCOUNT ให้ผ่าน สมาชิกที่ VERIFIED ACCOUNT เท่านั้นที่สามารถรับเงินได้"

ตามตัวอย่างนี้ผมสมัครสมาชิกวันที่ 7 กันยายน 2549 ก็ต้อง VERIFIED ให้ผ่านก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2549 หรืออีก 48 วัน เพราะแต้มและรายการกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง 1-30 กันยายน จะไปคำนวนผลตอบแทนในวันที่ 25 ตุลาคม 2549

มันไม่ได้มากมายอะไร แต่เพื่อยืนยันกับผู้ลงโฆษณาว่าคุณมีตัวตนจริงๆ ไทยแอดพอยท์ไม่ได้อุปโลกขึ้นมา

ขั้นตอนคือคลิ๊กที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว ทางซ้ายมือนะครับ

 

 
 • เริ่มจากจุดที่ 2 ในรูปทางขวามือนะครับ
  คุณต้องตรวจดูว่าข้อมูลของคุณถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกก็แก้ไขให้ถูกด้วยจุดที่ 3 และ 5 เพราะหลังจาก VERIFIED ACCOUNT แล้วคุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เองอีก
  หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านก็ใช้ จุดที่ 4
 • ในหน้าข้อมูลส่วนตัวจะมีคำแนะนำอย่างละเอียดว่าต้องทำอย่างไร เช่นอีเมล์ถูกหรือไม่, เพิ่ม account@thaiadpoint.com ลงในสมุดรายชื่อ (AddressBook) เพื่อจะได้รับอีเมล์จากไทยแอดพอยท์ได้
 • เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วก็ให้คลิ๊กปุ่มที่ 2
 • ระบบจะส่งอีเมล์ออกไปหาคุณในหัวเรื่อง (Subject) ว่า
  'IMPORTANT:: Thaiadpoint VERIFIED ACCOUNT'
 • เมื่อคุณได้รับอีเมล์ก็ให้เปิด และคลิ๊กลิงค์ในอีเมล์
 • กรณีที่ตัวอ่านเมล์ของคุณ ไม่สามารถคลิ๊กลิงค์ได้ ก็ให้คัดลอกข้อมูลในตำแหน่ง VERIFIED TAGS: มาใส่ในช่องที่ 1 ระวังอย่าให้มีช่องว่างหน้า และหลัง VERIFIED TAGS
   
 • หากทำไม่ได้จริงๆ ก็อีเมล์มาให้ account@thaiadpoint.com ทำการ VERIFIED ACCOUNT ให้ได้ครับ แต่กรณีนี้คุณไม่ได้ 10 บาท
   
 • เมื่อ VERIFIED แล้ว ข้อความเตือนก็จะหายไป และในหน้าข้อมูลส่วนตัวคุณจะไม่เห็นช่อง 1,4,5 จะทำได้ก็เพียงการเปลี่ยนรหัสผ่าน


รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดในหน้าข้อมูลส่วนตัว

 

เงินก้อนที่ 2 การร่วมกิจกรรมกับผู้ลงโฆษณา
เมื่อคุณคลิ๊กหน้าสะสมแต้ม คุณจะเห็นภาพข้างล่างนี้


รูปที่ 3 แสดงรายละเอียดหน้า สะสมแต้ม

คำอธิบายรูปที่ 3
 • จุดที่ 1 เป็นคำแนะนำ หรือข้อความสั้นๆ ซึ่งจะเปลี่ยนสลับกันแสดงออกมาให้คุณอ่าน
 • จุดที่ 2 เป็นแถบสีแบ่งกลุ่มของผู้ลงโฆษณา เมื่อคุณคลิ๊กมันจะแสดงผู้ลงโฆษณาในกลุ่มนั้นๆ
 • จุดที่ 3 เป็นข้อมูลสรุปของผู้ลงโฆษณาแต่ละราย ก็จะมีป้ายเล็ก ขนาด 120x60 และสรุปสั้นๆ ว่าคืออะไร ที่สำคัญคือสัญลักษณ์ ใต้ป้าย 4 ช่อง ซึ่งอธิบายไว้ในจุดที่ 4
 • จุดที่ 4 คำอธิบายสัญลักษณ์ใต้ป้ายโฆษณา
 • จุดที่ 5 เป็นผู้ลงโฆษณาแบบ PPC-pay per click หากคุณสนใจก็คลิ๊ก หากไม่สนใจก็ไม่ต้องคลิ๊ก

ผมจะเน้นตรงส่วนของช่องขวาสุดนะครับ

ช่องนี้จะบอกว่าเมื่อคุณร่วมกิจกรรมกับโฆษณาตัวนี้คุณจะได้รับเงิน/แต้ม เท่าไร กรณีที่ไม่ใช่ 0 ก็จะได้ตามที่ระบุ เช่น RealArcade ได้ 200 บาท, UseNeXT ได้ 240 บาท ส่วนกรณีที่เป็น 0 หมายความว่าผู้ลงโฆษณาจ่ายค่าโฆษณาในรูปอัตราผลตอบแทนต่อแต้ม ไม่ได้จ่ายคืนให้ผู้ทำรายการโดยตรง
 

เมื่อคุณคลิ๊กป้ายเล็กก็จะมีหน้ารีวิว เปิดขึ้นมาเป็นหน้าต่างใหม่ดังรูปที่ 4 ในบางกรณีที่ไม่มีข้อมูลในหน้าริวิว หมายถึงเป็นข้อตกลงกับผู้ลงโฆษณาว่า ผู้ทำรายการต้องอ่าน/เข้าใจได้เอง

ป้ายโฆษณาที่เขียนว่า ฟรี หมายความว่า คุณสามารถรร่วมกิจกรรมกับผู้ลงโฆษณาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรุณาอ่านหน้ารีวิวของโฆษณาแต่ละตัว เพื่อจะได้ทราบว่าผู้ลงโฆษณาต้องการให้คุณทำอะไร มีขั้นตอนอย่างไร

 

 

 

   


รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าริวิว ของ RealArcade

คำอธิบายรูปที่ 4
 • จุดที่ 1 เป็นตัวหน่วงเวลา 30 วินาที เริ่มจากแสดงข้อความว่า 'กรุณาเปิดหน้าต่าง รีวิว นี้ไว้ ประมาณ 30 วินาที ระบบจะบันทึกแต้มสะสมของคุณ' เมื่อผ่านไป 30 วินาที ก็จะเปลี่ยนเป็น 'แต้มสะสม ของคุณได้รับการบันทึกแล้ว'

  ในบางกรณีที่ระบบไม่บันทึกแต้มให้คุณ ก็จะแสดงข้อความว่าเพราะเหตุใดจึงไม่บันทึก เช่น NOT_UNIQUE_CLICK หมายถึงคุณเคยคลิ๊กป้ายนี้แล้วใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
   
 • จุดที่ 2 เป็นรายละเอียดของโฆษณาตัวนี้
 • จุดที่ 3 เป็นขั้นตอนการร่วมกิจกรรมกับโฆษณาตัวนี้
 • จุดที่ 4 ถ้ามี เป็นโฆษณาที่คุณสามารถส่งให้เพื่อนๆ คุณร่วมกิจกรรมแทนคุณได้ โดยนำ URL ในช่องที่ 4 ส่งไปให้เพื่อนทางอีเมล์ เมื่อเพื่อนคุณร่วมกิจกรรม คุณก็ได้เงินเหมือนกับคุณร่วมกิจกรรมเอง ตรงนี้เองที่เป็นการสร้างรายได้จำนวนมากให้กับสมาชิกหลายๆ ท่าน
   
 • จุดที่ 5 ถ้ามี เป็นขั้นตอนการยกเลิก กิจกรรมหลายๆ ตัวเป็นการทดลองใช้สินค้า/บริการ หากไม่ยกเลิกก่อนครบกำหนด ผู้ลงโฆษณาก็จะเก็บค่าบริการ

ตัวเงินในแถบสีเขียวบนสุดของหน้า จะปรับในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน

กรณีที่มีตัวเงินในช่องขวาสุดใต้ป้ายเล็ก หลังจากคุณร่วมกิจกรรมแล้ว ประมาณ 1-2 วัน ก็จะปรากฎรายการในหน้า บัญชีสมาชิก -> AdAction

การร่วมกิจกรรมประเภททดลองใช้สินค้า/บริการ ผมอยากให้คุณทดลองจริงๆ นอกจากจะได้เงินจากการร่วมกิจกรรมแล้ว คุณยังได้ประสบการณ์ ในการใช้สินค้า/บริการ ของผู้ลงโฆษณาอีกด้วย เมื่อมีผลตอบรับกลับไป ผู้ลงโฆษณาก็จะอยู่กับไทยแอดพอยท์นานๆ อย่าง Xdrive นี่อยู่กันมากว่า 6 ปี, RealArcade 2 ปีกว่าแล้ว เป็นการพึ่งพาอาศัยกัน ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับ คุณก็ได้เงิน ผู้ลงโฆษณาก็ได้ประชาสัมพันธ์ สินค้า/บริการของเขา

มีโฆษณาจำนวนมากที่คุณทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมกับผู้ลงโฆษณาได้ และที่สำคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาอ่านหน้ารีวิวของโฆษณาแต่ละตัว

   


รูปที่ 5 แสดงหน้าบัญชีสมาชิก

คำอธิบายรูปที่ 5
 • จุดที่ 1 ลิงค์ไปที่หน้า AdAction
  เมื่อคลิ๊กจะเปิดหน้าต่างใหม่เป็นรูปที่ 6
 • จุดที่ 2 แสดงรายการสะสมแต้ม ที่ยังไม่ได้คำนวนเป็นเงิน
 • จุดที่ 3 แสดงรายการในบัญชีสมาชิก เหมือนกันสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ทั่วไป กรณีเป็นการจ่ายเช็ค ก็จะมีหมายเลขเช็คระบุไว้ในช่องหมายเหตุ

ตรงแถบที่ระบายสีแดงคือเป็นรายการที่ผิดพลาด ก็ยกเลิกไป

ผมระบายดำตรงอีเมล์ของเจ้าของหน้านี้ เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัว

Update 2007-03-05
รูปนี้ไม่มีแล้วนะครับ ย้ายไปอยู่ในหน้า บัญชีสมาชิก

 

   


รูปที่ 6 แสดงหน้า AdAction

คำอธิบายรูปที่ 6
 • เมื่อคุณร่วมกิจกรรมกับผู้ลงโฆษณาที่คืนเงินให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยตรง ผ่านไป 1-2 วันจะปรากฎรายการในหน้านี้ ในสถานะ unlock หมายความว่าผู้ลงโฆษณารับทราบการร่วมกิจกรรมของคุณแล้ว
 • มันจะเปลี่ยนเป็น lock ในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน ตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม ก็จะไป lock ในวันที่ 25 กันยายน
 • ผู้ลงโฆษณา และไทยแอดพอยท์มีสิทธิ์เต็มในการตรวจสอบ ยืนยัน หรือยกเลิกรายการที่เกิดขึ้น ตัวอย่างกิจกรรมที่จะถูกยกเลิก ได้แก่ การร่วมกิจกรรมทดลองใช้สินค้า/บริการ หลายๆ ครั้งจากเครื่องๆ เดียวกัน ในวันเดียวกัน เพราะมันสื่อถึงการใช้บัตรเครดิต ของผู้อื่น

ผู้ลงโฆษณาบางรายก็ยืนยันช้า เช่น Picture.com ยืนยันเดือนละครั้งๆ ตรงนี้ก็จะแจ้งให้ทราบทางจดหมายข่าว และหน้าทักทายกันก่อน

ผมระบายดำตรงอีเมล์ของเจ้าของหน้านี้ เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัว

Updated 2007-03-05
ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2549 มีการปรับหน้าบัญชีสมาชิกใหม่ ให้อ่านง่ายขึ้นครับ อ่านคู่มือ หน้าบัญชีสมาชิกได้ที่นี่

เงินก้อนที่ 3 การคลิ๊กป้าย Thaiadpoint_PTC
ตรงนี้เป็นส่วนของสมาชิกไทยแอดพอยท์ลงโฆษณากันเอง แม้ว่าจะไม่มากมายอะไร เพราะกำหนดคงที่ ที่คลิ๊กละ 10 สตางค์ สมาชิกที่เข้ามาคลิ๊กทุกวันก็น่าจะได้สักเดือนละ 10-15 บาทจากตรงนี้ครับ

ในรูปที่ 7 จุดที่ 1 แสดงจำนวนเงินที่คุณสะสมได้ใน Thaiadpoint_PTC หากเกิน 50 บาทมันก็จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกให้เอง ส่วนจุดที่ 2 เป็นป้าย/ลิงค์โฆษณาของผู้ลงโฆษณา บางวันก็มาก บางวันก็น้อยนะครับ คลิ๊กเข้าไปดูกัน

ในรูปที่ 8 แสดงเวปของผู้ลงโฆษณา ตรงส่วนบนของหน้าเวปจะมีเฟรมเล็กๆ นับเวลา 30 วินาทีอยู่ เมื่อครบกำหนดก็จะบันทึกเงิน 0.10 บาทให้คุณ


รูปที่ 7 แสดงหน้าสะสมเงินของ Thaiadpoint_PTC


รูปที่ 8 แสดงภาพเวปของผู้ลงโฆษณาใน Thaiadpoint_PTC

เงินก้อนที่ 4 การแนะนำเพื่อนๆ มาสมัครเป็นสมาชิกไทยแอดพอยท์
ไทยแอดพอยท์เป็น Rival Marketing ผมเองไม่ได้ลงโฆษณาไทยแอดพอยท์ในสื่ออื่นๆ เลย การขยายตัวของสมาชิกเกิดจากการที่สมาชิกแนะนำกันต่อๆ กันไป ดังนั้นไทยแอดพอยท์จึงให้ความสำคัญในการบอกต่อ บอกเพื่อน เป็นอย่างมาก เบื้องต้นคุณจะได้ 10แต้มจากการแนะนำเพื่อนแต่ละคน และอีก 25% ของแต้มสะสมของสมาชิกที่คุณแนะนำมาสมัคร คำนวนเป็นเงินให้คุณในแต่ละรอบคำนวน

นอกเหนือไปจากนั้น ไทยแอดพอยท์ก็จะมีโครงการแนะนำเพื่อน ออกมาเป็นระยะๆ อย่างตอนนี้ มีนาคม 2551 เป็น

โครงการบอกเพื่อน รับไปเลย ชื่อละ 30 บาท

อ่านรายละเอียดในหน้าบอกเพื่อน หลังจาก Login นะครับ

มาดูกันให้เห็นชัดๆ ว่าได้เงินเดือนละ 5782.50 บาทได้อย่างไร
สุดท้ายแล้วผมจะเขียนให้ดูว่า คนธรรมดาคนหนึ่ง จะได้เท่าไรจากไทยแอดพอยท์ ผมเขียนให้เข้าใจง่ายๆ กำหนดแค่คุณแนะนำเพื่อนมาสมัครเป็นสมาชิกไทยแอดพอยท์ได้วันละ 1 คน และหาเพื่อนที่มาร่วมกิจกรรมแบบฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายให้คุณได้อีกวันละ 1 คน
 
จำนวนเงิน คำอธิบาย
10.00 ค่า VERIFIED ACCOUNT
ไม่รวมในยอด เพราะได้ครั้งเดียว
 
15.00 Thaiadpoint_PTC
แค่คุณเข้ามาคลิ๊กทุกวัน ก็น่าจะได้สักเดือนละ 15 บาท แต่ผมไม่ได้รวมในยอดนะครับ เพราะมันจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกเมื่อเกิน 50 บาท ก็ต้องสัก 3-4 เดือนกว่าจะได้ครั้งหนึ่ง
 
4,680

ผลตอบแทนจากการร่วมกิจกรรม
ผมจะนับเฉพาะรายการที่คุณสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีบัตรเครดิต ใครๆ ก็ร่วมกิจกรรมได้ นะครับ ข้อมูล ณ วันที่ 2008-03-01 รวมแล้ว 11 รายการ 156 บาท/หนึ่งคน หากคุณหาได้คนมาร่วมกิจกรรมให้คุณได้เดือนละ 10 คน ก็ได้ 1,560 บาท, หาได้ 30 คน เฉลี่ยแค่วันละคน ก็ได้มากถึง 4,680 บาทแล้วครับ

หากคุณมีบัตรเครดิต หรือมีเพื่อนที่มีบัตรเครดิต ไทยแอดพอยท์ก็มีโฆษณาเกี่ยวกับการทดลองใช้สินค้า ที่ไมต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องมีบัตรเครดิต เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริงๆ ในโลกใบนี้ให้อีกหลายตัว ได้กันตัวละ 150-300 บาทเลยทีเดียว

เพื่อนสมาชิกบางคนหาคนมาร่วมกิจกรรมได้เดือนละเป็นร้อยๆ คน มีรายได้จากไทยแอดพอยท์กันเดือนละเป็นหมื่นๆ บาท เขาหามาจากไหนหรือครับ ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธี "ตกปลาในบ่อเพื่อน" คือไปโพสลิงค์ในหน้ารีวิวไว้ตามเวปบอร์ดต่างๆ ที่ให้โพสฟรี หรือบางคนลงทุนโฆษณาตามเวปไซต์ เวปบอร์ดต่างๆ เดือนะล 3-400 บาทก็มี

รายการผู้ลงโฆษณา ที่คุณและเพื่อนๆ ของคุณสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ต้องมีบัตรเครดิต

รับ 24 บาท

รับ 20 บาท

รับ 20 บาท

รับ 16 บาท

รับ 16 บาท

รับ 16 บาท

รับ 10 บาท

รับ 10 บาท

รับ 8 บาท

รับ 8 บาท

รับ 8 บาท

เพียง 11 รายการข้างบน คุณก็ได้รับเงิน 156 บาท

ที่สำคัญคือ ร่วมกิจกรรมกับผู้ลงโฆษณา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีบัตรเครดิต

การหาคนมาร่วมกิจกรรมขึ้นกับสภาพแวดล้อมของคุณ เช่นคุณเป็น พนง.ออฟฟิศ ก็ต้องเข้าหาเพื่อนๆ, หัวหน้า หากเป็นนักเรียน,นักศึกษา ก็ต้องเป็นเพื่อน, คุณครู, อาจารย์, เจ้าหน้าที่
 

900.00 ผลตอบแทนจากการแนะนำเพื่อนๆ มาสมัครเป็นสมาชิกไทยแอดพอยท์
คุณก็น่าจะแนะนำเพื่อนได้สักวันละคนก็ 30 คนต่อเดือน ก็ได้ค่าแนะนำไป 900 บาท
 
202.50 ผลตอบแทนจากแต้มสะสมส่วนตัว + แต้มกลุ่ม
ไทยแอดพอยท์จะแสดงป้ายประมาณ 30 ป้าย/วัน เพื่อไม่ให้สมาชิกต้องอยู่ในเวปไทยแอดพอยท์ต่อวันนานเกินไป หากคุณคลิ๊กทุกป้ายก็ได้ประมาณเดือนละ 900 แต้ม ก็ใช้เวลาสัก 15-20 นาที จากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 0.03 บาท/แต้ม ก็ได้ 27 บาท (สถิติอัตราผลตอบแทน ดูได้ที่หน้าแรกของเวปครับ)

แนะนำเพื่อนวันละคน ก็ได้แต้มกลุ่มจากเพื่อน 30 คนของคุณ 900x30x0.25=6750 หรือคิดเป็นเงินเท่ากับ 202.50 บาท
ถ้าคุณทำได้สม่ำเสมอเดือนต่อไปก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 202.5 เป็น 405 เป็น 606.5 ....
การสร้างเครือข่ายของคุณเอง อย่างสม่ำเสมอจะเพิ่มรายได้ให้คุณทุกๆ เดือน

สูงสุดที่เคยเห็นจะได้แต้มกลุ่มประมาณ 30,000 กว่าแต้ม แต่นั่นผิดปกติครับมีคนเดียว ส่วนใหญ่สมาชิกที่มีรายได้จากการแนะนำเพื่อนเป็นหลักจะได้แต้มกลุ่มกันประมาณ 4-6000 แต้มต่อเดือน หรือประมาณ 150-200 บาท เพราะไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ 900 แต้มต่อเดือน บ้างมาก บ้างน้อยนะครับ

ผู้ลงโฆษณาหลายๆ รายไม่คืนเงินให้คุณโดยตรงแต่คืนในรูปผลตอบแทนต่อแต้ม หากสมาชิกช่วยกันร่วมกิจกรรม อัตราผลตอบแทนต่อแต้มในแต่ละเดือนก็จะสูงขึ้น ตอนนี้เรามีสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมประมาณ 20%-30% เท่านั้น ยังเพิ่มได้อีกมากครับ ยิ่งร่วมกิจกรรมกันมาก อัตราผลตอบแทนก็จะสูงขึ้น

ตัวอย่างผู้ลงโฆษณาในกลุ่มที่คืนในรูปอัตราผลตอบแทนต่อแต้ม ได้แก่

5,782.50

รวมคุณได้ต่อเดือน นี่แค่แนะนำเพื่อนวันละคนเท่านั้น

  ตัวอย่างกำหนดเวลาของไทยแอดพอยท์
 • กิจกรรมที่คุณร่วม หรือหาคนมาร่วมที่เกิดขึ้นระหว่าง 1-31 มีนาคม
 • คำนวนผลตอบแทนวันที่ 25 เมษายน
 • จ่ายเช็คให้คุณวันที่ 10 พฤษภาคม ส่งจากแคนาดา ก็จะถึงเมืองไทยประมาณ 15-20 พฤษภาคม
 • ถ้าคุณทำอย่างนี้ทุกเดือน คุณก็ได้เช็คจากไทยแอดพอยท์เป็นเหมือนเงินเดือนประจำครับ
สุดท้ายกับคำถามทำคนเดียวได้ไหม ไม่แนะนำเพื่อนมาสมัคร ไม่ส่งลิงค์ให้ใครร่วมกิจกรรมเลย แบบว่าไม่มีเพื่อน ก็ต้องตอบว่าได้ครับ หลายๆ คนก็สะสมจนถึง 1500 บาทได้จากทำคนเดียว แต่ก็นานหน่อยบางคน 5 เดือน บางคน 1 ปี เมื่อมีผู้ลงโฆษณาใหม่ๆ เข้ามาก็ร่วมกิจกรรม สะสมเงินไปเรื่อยๆ เพราะไทยแอดพอยท์ไม่มีกำหนดว่าคุณต้องทำได้ในเวลาเท่าไร เงินในบัญชีสมาชิก เป็นเงินของคุณ


 

2008-03-01 11.48 Thaiadpoint.com